Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.

Nelson Mendela
Open-program

Konsultantski tim BDS razvio je niz specijalizovanih autorskih programa edukacije i treninga koji treba da omoguće unapređenje upravljačkih i menadžment veština, znanja i sposobnosti. 

Nudimo Vam ekskluzivni program obuke za Vaše menadžere, kroz ključne veštine (obrađene kroz veliki broj različitih modula), neophodne za unapređenje poslovanja, kao što su:

 • Komunikacija
 • Pružanje usluga klijentima
 • Razvoj i motivacija 
 • Upravljanje vremenom
 • Pregovaranje
 • Liderstvo
 • Finansijska ineligencija
 • Korporativna kultura
 • Cash flow menadžment
 • Rešavanje problema
 • Strateško planiranje
 • Upravljanje promenama
 • Upravljanje stresom
 • Veštine prezentacije
 • Izbor kadrova
 • Finansije za ne finansijere
 • Restruktiranje preduzeća
 • Krizni menadžment

Metodologija programa

Program rada je baziran na osam elemenata, koji omogućavaju primenu stečenog znanja i garantuju postizanje rezultata u praksi:

   • Prenošenje znanja i veština iskustvima iz prakse
   • Video prezentacije najboljih svetskih predavača
   • Interaktivnom pristupu fasilitatora - praktično orijentisane radionice
   • Merenje napretka tokom trajanja programa
   • Bogati pisani materijali, iskoristivi u konkretnim situacijama
   • Pisanje i realizacija ličnih planova delovanja
   • Praćenje realizacije planova delovanja
   • Dugoročna promena stavova i ponašanja učesnika treninga

Struktura  radionica

   • Ciljevi učenja
   • Uvodna vežba
   • Prezentacija vrhunskih svetskih predavača
   • Individualne i grupne vežbe
   • Ponavljanje ciljeva učenja
   • Lični plan delovanja

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BDS sa zadovoljstvom oglašava Otvoreni trening za uspešan kraj godine

Iskoristite kraj godine da nešto dobro priuštite sebi i svom timu, osnažite sebe kroz svoj tim!

 

TIMSKA DINAMIKA – LIČNA SNAGA I SNAGA TIMA

Edukativni program za timove

 

 

Ciljna grupa

Ovaj program koji je otvorenog tipa, namenjen je svim zaposlenima koji rade u timovima u organizacijama koje promovišu timsku dinamiku, zajednički rezultat i saradnju između članova tima.

 

Teme programa

Orijentisan na najbolje savremene prakse, ovaj program na interaktivan način, putem vežbi i kvalitetno moderiranih diskusija obrađuje samospoznaju kao prvi domen Emocionalne inteligencije koji je neophodan za upravljanje sobom i svojim postupcima sa ciljem podizanja nivoa empatije i stvaranja kvalitetnih društvenih odnosa u poslovnoj organizaciji.

 

Način rada

Manje grupe i timovi. Maksimalan broj učesnika u grupi: 20.

 

Koristi od programa

Učesnici će korist od ovog programa uvideti u još boljem upoznavanju kolega sa kojima sarađuju kao i identifikaciji polja daljeg razvoja svakog od učesnika programa, a u cilju efektivnijeg i efikasnijeg doprinosa organizaciji koja je u njihov razvoj i napredovanje uložila ovim programom.

 

Datumi održavanja treninga

 

26.i 27.decembra 2019., od 11-16h.

 

 

Za dodatne informacije o tačnom vremenu i lokacijama na kojima će se treninzi održavati možete se javiti na dragan.petrovic@bdsconsulting.rs ili na telefon 063647721.

DOBRODOŠLI!

 

Brza poruka

Pošaljite nam brzu poruku

ili idite na kontakt stranu
Molimo Vas, popunite sva obavezna polja.
Hvala! Vaš email je poslat.