Ukoliko ne znamo kuda smo krenuli, nećemo znati ni gde ćemo stići. Jedino što je izvesno u poslovanju jesu promene.

Tom Piters
Strategija i organizacija

Pomažemo u:

 

  • Definisanju dugoročne razvojne strategije - Tema broj jedan za svakog vlasnika i direktora je strategija.
  • Uvođenju planskog delovanja i sistemskog pristupa – Upravljanje pomoću ciljeva i planova – Ukoliko ne znamo gde smo krenuli nećemo stići nikuda.
  • Upravljanju i sprovođenju promena – u  planiranju budućnosti, kompanija može biti sigurna u dve stvari, a to su promene i neizvesnost. 
  • Restrukturiranje poslovnog sistema 
  • Definisanje efikasne organizacione strukture i procesnog pristupa - Adekvatno postavljena organizaciona struktura i dobro definisani procesi rada preduslov su efikasnog i profitabilnog poslovanja. 
  • Transformacija iz preduzetničke u menadžersku organizaciju -  Vlasnici osećaju da je neophodno resetovanje i konsolidacija organizacije da bi se ušlo u novu fazu rasta. Mnoga preduzeća nisu u mogućnosti da same sprovedu ovu transformaciju, koja vrlo često podrazumeva novu postavku, nova razmišljanja i ozbiljno tržišno, finansijsko, kadrovsko i organizaciono restrukturiranje.
     
Brza poruka

Pošaljite nam brzu poruku

ili idite na kontakt stranu
Molimo Vas, popunite sva obavezna polja.
Hvala! Vaš email je poslat.